(1)
Bery, W. S.; Fitriyani, D.; Elvaswer, E.; Zavianti, E.; Mardiyanto, M.; Rivai, A. K.; Sukaryo, S. G. Pengaruh Penggunaan Teknik Blending Dan Kompaksi Terhadap Morfologi Komposit Polimer UHMWPE-Na2B4O7.5H2O Sebagai Bahan Perisai Radiasi Neutron Termal. J. Ilmu Fis. 2017, 8, 98-103.